ขอบคุณสำหรับการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Vietnam World Masters Golf Championship 2016

ทางทีมงานได้รับข้อมูลของท่านแล้ว และจะติดต่อท่านเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ ทางเรายังได้ส่งสำเนาการลงทะเบียนของท่านไปทางอีเมล หากเกิดข้อผิดพลาดแสดงในอีเมลดังกล่าว เช่น ข้อมูลไม่ครบถ้วน การสะกดคำผิด หรือ ท่านมีความประสงค์เพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อโดยการตอบกลับอีเมลฉบับนั้นๆ ได้โดยตรง